Guslar Željko Šimić - Sretnička tragedija

Guslar Željko Šimić gusli pismu "Sretnička tragedija". U Grudama na Božićnom silu.

Video sadržaj