Predstavljanje CD-a "Grudsko pivanje"

Mali prilog s HTV-a o predstavljanju CD-a "Grudsko pivanje" u Matici hrvatske Zagreb, 14.10.2011

Video sadržaj