Guslar Jozo Karamatić

Jedan od rijetkih snimaka legende gusala u Hercegovini. Guslar Jozo Karamatić, nastup na Radio Televiziji Zagreb, 60-tih godina. 10 minuta suvog zlata. Snimak ustupio Robert Karamatić.

Video sadržaj