Predstavljanje ojkanja i gange u Parizu

Snimak predstavljanje istarske tradicionalne glazbe, ojkanje i gange u sklopu Mjeseca hrvatske kulture u Parizu. Maison des Cultures du Monde 26.10.2012.

Video sadržaj