Duvanjsko i livanjsko pivanje

Duvanjska i livanjska ganga se pivaju na području općina Tomislavgrad i Livno. Livanjsko pivanje možemo podijeliti na dva dijela. U istočnom dijelu livanjske općine koji je naslonjen na Tomislavgrad piva se ganga i usteravica, a u zapadnom dijelu općine koji je naslonjen na Sinj u području donjeg livanjskog polja piva se rera i ojkavica.

Brišnik Mrkodol
Bukovica
Duvno
Podhum
Ljubinčić
Miši

zovnica break 1

Brišnik Mrkodol

Brišniku volio te ne bi

Di si Mate naučio gangat

Neimala zdravlja

Po krevetu valja ljubljena se

Prikrile ga drače

Umiljata seko

Zapivaj mi u zoru draga

zovnica break 1

Bukovica

Čula jesam šta govore žene

Drina voda

Golub guče u šumi na grani

Ja Duvanjka

Kad si dragi željan divojaka

Lipo ti je Marijo Divice pivat gange moje Bristovice

Nisam znala zelene mi trave

Ode dragi u daleke kraje

Vidi Vrana

Zapjevajmo

zovnica break 1

Duvno

Muško pivanje, s ploče "Duvno, moje, mjesto plemenito", godina izdanja 1957.

Baci mala jedan pogled mili

Ganga sam te često

Kad zagangam niz duvanjsku stranu

Kazat ću ti draga

Mjesto moje plemenito

Sjela mala i zvjezdice broji

Sve sam stvari

Zeleni bore mala moja

Zvjezdice s nebesa

 

Žensko pivanje, s ploče "Duvno, moje, mjesto plemenito" snimljeno negdje 1960tih godina

Moj dragane u dalekom svijetu

Ode dragi u daleke kraje

Srce moje razanode čeka

Srce moje razgovorit ko će

 

Muško pivanje

Kad zapjevam

Majka moja rodila

Milo ozdravlja

Svani zora

U kolo

Svilene marame

 

Žensko pivanje

Jadan ti je i u grobu

Kuću na dva goja zidaj dragi

Žao mi je godišta svakog

 

Žensko pivanje, pivaju Mara Sučić - Avionova, Dragica Dilbert i Ruža Bagarić

Curski prozor potopila voda

Lipo ti je Marijo Divice

Ne ljubi me dragane

Rodila me moja majka mila

Roso sa livade

Tomislave nado moje sreće

Vidi Vrana

Zavelime

 

Žensko pivanje, pivaju Marta Galir, Luca Radoš, Ljuba Radoš i Mira Lončar

Gango moja gangala te ne bi

Mnogo daleko je

Oči moje

 

Primjer starog pivanja iz Duvna

Kiridžijsko pivanje

zovnica break 1

Podhum

Muško pivanje, HKUD "Kamešnica" Podhum

Kad zagangam kroz livanjsku stranu

Kad zapivam niz livanjsku stranu

Kad zapivam pa me mala čuje

Kuća moja zaključana žicom

Mala moja materina

 

Muška ojkavica

Kukavica goru razgovara

Otkad nismo zapivali

Otkad nismo zapivali

 

Muška ustresavica

Kamešnico mojoj majci kaži

 

Žensko pivanje, HKUD "Kamešnica" Podhum

Ja draganu prija i kumica

Ja od srca izgubila ključe

Na mom srcu

Ode dragi u daleke kraje

 

Ženska ojkavica

Deder sejo da vojnemo

Oj suknjice eto ti te vraže

 

zovnica break 1

Ljubinčić

Pivaju HKUD Dinara

Starinsko pivanje

Selo na okuke


Pivaju HKUD Ljubinčić

Kad nestane mene

Zapivajte iz mog sela momci

Neven vene dragi voli mene...

... a ja njega pitajte njega

Nisam dragi ruža nasred polja...

...da dolaziš kad je tebe volja

Ganga gangala te ne bi...

...da se nisam rodila u tebi

Javor

 

Lipo je zorom milovanje

 

Ustresalica

Moj Javore savij mi se na borove...

...pa poslušaj što govore

Nećeš dragi moći čuvaju me do ponoći

Da ja diplim do kućice da ne derem obućice

Oj divojko dušo moja

Oj divojko

Miši

Moje srce vene kad ne pjeva

Selo Miši stoji u tri reda

Šta ću majko došla mi dvojica