Bekijsko pivanje

Bekijsko pivanje je pivanje na prostoru današnjih općina Grude i Posušje, dakle od Posuških Vinjana - Vira (i zapadnije) i Rakitna pa sve do Klobuka na istoku, od granice s Imotskom krajinom do Ledinca.

Gorica
Sovići
Grudsko vrilo
Drinovci
Tihaljina
Grude
Ružići
Posušje
Kočerin
Rastovača
Tribistovo
Rakitno
Sutina

zovnica break 1 

Gorica

Ante Bušić Četa, Krešo Galić, Krešo Bušić, Jerkan Markić, Ivan Sesar i Ante Bušić

Crno platno

Jednu zovem

Mala moja

Milo ti me majko lola zove

Nema kruva kao ispod sača

Oj divojko

Oj upitaj se

 

Piva Jerkan

O ja ću maloj

Oj ledino bil se orat dala

zovnica break 1

Sovići

Piva Dragan Gadže, gangaju Mile Sesar i Ante Boban - Bujica

Ja zaspala

Žao mi je moje majke Mare

 

Walter i Stipe Jelić

Ameriko zemlja kauboja

Mala moja đavolice jedna

Malu moju jagodice bole

Pobjegao u Kanadi

Više Ciste niže Mrnjavaca

 

Žensko pivanje, pivaju Slavka Sulić, Zora Slišković i Ljuba Slišković - Ugarava

Da je meni letit

Da me ostavio

Ja ću dragi kao ruža rasti

Ja i moje kolegice dvije

Volio toliko

 

Piva Milan Šimić, gangaju Stipe Jelić i Ivan Sesar Đulić

Barakine kazat ću ti

Majko ja kod lole

 

Staro šimića pivanje, piva Pašan

Lipo moje u Šimića brigu

Srećo moja

Zelen bor

zovnica break 1

Grudsko vrilo

Pere Zorić - Čunić, Veso Šimić - Mamutović, Ljubo Boban Ljubeško i Žarko Marić - Krpanović. Ganga je snimljena 1968. god. u Njemačkoj u Dortmundu na magnetofonu

Baraba jesam

Ej kad zapjevam

I pjevanje moje

Mala moja

Milo ti me

Oj curin prozor

Srce vene

zovnica break 1

Drinovci

Čovo, Brk i Stipe Jelić

Kući

Pardon mala

Šta će postat

Velika je strana

 

Piva Smiljan Glavaš, gangaju Mile Sesar i Ante Boban - Bujica

Meni moja gara

Nemoj mala reći da si moja

Pit ću vina

U zoru je slatko milovanje

Volim curi nego majko tebi

Niko ne zna što su muke teške

Volove narani

Znaš li mala

zovnica break 1 

Tihaljina

Milorad Rašić Lola, Vinko Kordić Barni i Zvonko Rašić - Đone

Bacit ćemo

Da me nije satrala motika

Daj u zoru

Mala moja zeleni bore

Nema više mesa u bronzinu

Vidi moje kako mi se mota

zovnica break 1

Grude

Žensko pivanje, piva Anđa

Curuj curo dok si u matere

Kad se sjetim u svoj stari vakat

Mi curice iz grudske župe

Nismo fine ali smo dosta skupe

 

Ćorlučko pivanje, piva Zdravko Ćorluka Makić, gangaju Ivan i Jure Ćorluka Koljanovići

Hrvati ne bojte se rana

Mala moja 'ko ti je ono

Meni moja naucila mati... živjeli Hrvati

Volio bi da me zemlja pospe nego da te zaboravim Gospe

 

Piva Ivan Ćorluka Koljanović, gangaju Mile Sesar i Ante Boban - Bujica

Bećar jesam

Grude nigdje mi vas nema

Misli mala da sam u Kanadi

Oj divojko

Svanula zora

 

Žensko pivanje, piva Drina Sesar

Imam brata ko crkvena vrata

Veseli se, mala, rakija će

Tribistovo, Buško Blato

 

Piva Tugomir Zucić Lola

Mala moja sjetit ćeš se mene

Sa stubala do ujkine kuce

Sic moj lole (pivanje pok. Pere Zelića, koji je držao gostionicu pored Duvanjske stanice, pa bi ovu zapivao
kad je bila puna gostionica)

Sopračko pivanje - Daj mi majko dinar dva

Starovinsko pivanje - Ja sam svoju s obadvije strane

 

Žensko pivanje, piva Mića

Ja se svome obećala

Meni dragi tvrdu vjeru zadao

Oj zapjevajmo kolegice glasno

 

Žensko pivanje, piva Mićka

Od Ljubuškog do Kupreških vrata

Pitaju me odakle si žuta

 

Velimir Miloa Velo, gangaju Mile Sesar i Ante Boban - Bujica

Cilo sam ga gojila proliće.mp3

Crno platno metni na prozore

Igle, nagle, ćoravu te vode

Zora sviće

 

Piva Blago Ević - Modro

Kad se budu ženile barabe

Ljubim cure

Niko ne zna zapivati bolje

U moje se male zubi sjaju

 

Pivaju muž i žena, Blago Ević - Modro i Danica Ević

Od Imotskog pa do Izraela

 

Pivaju Danica Ević, Blago Ević - Modro i  Mate Grubišić - Tičarević

Dok me suze ne zabole

Ovce moje

Što je sagriješila moja kosa

 

Žensko pivanje, piva Danica Ević

Ranjeno je srce

Sveta Kate u dno Gruda

 

Dva primjera muškog pivanja koji se zove Brojavica

Mala moja

Tange lange

 

Žensko pivanje brojavice, piva Zdenka Miloš, gangaju Jaka Čolak i Drina Sesar

Milo ti me 1,2,3,4,5...

 

Pivanje koje se zove Džotavica, piva Željka Pralas

Džotavica - Mesliđane

zovnica break 1

Ružići

Piva Ivan - Ikul

Ajde

Milo mi je kad se vino pije

Moja plava

Svaka mi je poznata

 

Piva Miroslav Mikulić - Mungo, gangaju Emil Jurčić i Jozo Marjanović

Ja sam tebe zamirio

Ne bi me voljela još

Nije niko

Sve sam svoje popio i proda

zovnica break 1

Posušje

Većinu piva Jure Begić, manji dio pivaju Vinko Begić ili Spasoja Bašić, a gangaju Jure Tomić, Ante Soldo i Marinko Begić

Daj zagangaj nisi ostario

Đunđa moja svu noć mi se klapi

Ej alo veza priko Kamenmosta, ej mala moja ljubavi je dosta

Ej ko no nako kroz Soviće piva, Markanović ne bilo ga živa

Ej nećeš mala spavati u miru, ej dok je moga brusa u vodiru

Ej rodilo se ljuljati se mora, ej od udaje nema ni govora

Ej sve je moje od zida, ostavština pokojnoga dida

Ej tri sam puta kroz prozor iskaka, sve zbog tebe divojko draga

Ja posadi svoje garauše, oči crne u dno svoje duše

Kad zazvone zvona ej mala moja, tebi crkva meni gostiona

Lolice ljubezna, oj lu, lu, lu, oj Lulina Lolice ljubezna

Mala moja sjetit ćeš se mene, kad ti dođu na babine žene

Mala moja tanka povisoka, pa se nina kano dijete bosa

Oj curice jesi'l mogla,...da sam ti se bacio na sapi

Oj divojko konja napoj moga

Potpunula s mora jugovina

Sebišino oko tebe žica, tu se goji moja jaranica

Sinoć majko u našemu vrtu, za malo me ne ostavi mrtvu

Vrisni pobro naše selo vaga, svakom je iljadarka draga

 

Klasično putničko pivanje

Oj ajde moj Mate da ga zapivamo brajo

zovnica break 1

Kočerin

Dođi moja u nedilju

Gangaj mi je rodijače jače

Jedva čekam da Petrovdan dođe

Kućo moja

Oj mašino kad kreneš za Bosnu

Tilovina

zovnica break 1

Rastovača

PivajuTerka, Matija, Kata i Ana

Ja se ne bi 'ercegovkom zvala

Lipo ti je u matere moje

Milo ti me majko lola zove

Oj Rastovača

Svekrvice majko moga lole

 zovnica break 1

Tribistovo

Pivaju Branko, Ante i Stipe Pišković

Ja sam na njoj

Ja u male tri godine

Selo moje

Tribstovo

 

Piva Bašić

Evo veza priko Kamnemosta

Kud god moja Mirjana koraca

 

Piva Ljubo Bašić i Stipe Čutura

Kad zapjevam

Rodijače

 

Žensko pivanje, pivaju Ruža Mrvelj, Ana Bakula i Kata Pišković

Pa me dragi čuje

Tribistovo

zovnica break 1

Rakitno

Pivaju Iva Zlomislić, Vinka Zlomislić i Lucija Mihalj

Da mi je se načuvati ovaca

Gango moja i pivanje

Ja djevojka grlo me odaje

Kaže dragi moja mila

Kolegice dok nam život traje

Pogledaj me dragi priko kola

Umri svekre živio si dosta

Varaj dragi crne oči moje

 

Vrsta pivanja Brojka

Ja zapivat ispod sela

Kolegice zapivajmo glasno

zovnica break 1

Sutina

Pivaju Ivan Vukoja - Zukić, Ante Soldo - Jusić i Stipe Rezo - Vičalović

Curo moja nemojte me kleti

Ja sam šnajder djevojačkih gaća

Mala moja sjetit ćeš se mene

Nisam je se ni primaka majko

Što je cura i mlađih žena

U zoru je slatko milovanje

Uteče mi gola priko guvna

Voli mala koga oćeš sada

 

Pivaju Anica Soldo, Zdravka Vukoja i Dana Petrović

Baci dragi jedan pogled mili

Kiša pada oblakovi lete

Kolegice zapjevajmo

Meni moji tebi tvoji brane

Oči crne garavoga sjaja

Poljubac je stoja

Selo moje selo se ne zvalo

Žao mi je jeli dragi tebi