Ganga: priprosto (polifono) skupno pjevanje

PDF

Zanimljiv znanstveni rad o mogućem porijeklu riječi ganga. Pošto autor kao primjer navodi dosta riječi s grčkim slovima i galagoljicom koje je nezgodno pravilno prikazati u prilog stavljamo orginal tekst u PDF-u. Koji možete otvoriti ovdje.

 

SAŽETAK: Ganga je karakteristična ponajviše za središnji dio dinarske zone i obično se opisuje kao "grubo, primitivno, nestandardno, netemperirano" pe- toglasje pomaknutog takta. Slavenske paralele, kada tražimo podrijetlo riječi ganga, nisu uvjerljive iako ćemo naći niz formalno-semantičkih podudarnosti (npr. glagol ganati u značenju: pjesma, govor, priča, šala, proricanje, zago­netka itd.). Ova se "zagonetka" pokušala odgonetnuti preko njem. Gesang, pa i od lat. glagolskog oblika canto. U posljednje je vrijeme prilično rašireno mi­šljenje da je riječ ganga stigla preko albanskoga jezika, odnosno ilirskog pre- žitka, a ako za to nema uvjerljivih dokaza, poseže se za nekim supstratom. Za zagovornike indoiranske teorije pitanje "izkona naše gange" očito je nerješivo u balkansko-slavenskom okružju. U uzmorskim vernakularima ganga je naj­češće "veselica, grupna zabava, provod, bančenje, lumperaj i sl.", najvjero­jatnije preuzeta iz tršćanskoga (tal. ganga < engl. gang, u žargonu ghega, ghenga, što je zapravo brigata, compagnia). Zagorski dvostih teško se može povezati s tim etimonom koji je potekao iz lučkog miljea. Predlažemo stoga da je taj folklorni idiom onomatopejskog postanja, da je u gangi inkorporiran zvuk imitiranja gusala, da je riječ motivirana popratnim slogom gan ili njegovim varijantama s izmijenjenim vokalom.


Ključne riječi: ganga, polifono pjevanje, Dalmatinska zagora, etimologija, folklor Keywords: ganga, polyphonic singing, Dalmatian Zagora, etymology, folklore

Više u ovoj kategoriji: « Ganga Pismice - hrvatske haiku pjesme »